Witamy

Aplikacja zawiera przykłady pobierania danych procesowych z serwera REST aplikacji Asix.Evo i prezentowania ich na stronach Web.