Odczyt wartości alarmu


Odśwież stronę

Alarm nr 011

TRZAH-14a Temperatura kwasu siarkowego - MIN

Alarm nr 083

TI-108a Temperatura spalin w chłodnicy atmosferycznej - MIN

Alarm nr 098

TI-40a Temperatura wymurówki pieca - MAX

Alarm nr 109

QRC-1a Stężenie kwasu siarkowego dopływającego - uszkodzony pomiar

Alarm nr 155

QRAL-106a Pomiar pH wody obiegowej - MIN

Alarm nr 202

FRCZAL-13a Przepływ oparów do pieca - MAX

Alarm nr 227

Przenośnik taśmowy 100_WTA - Wychylenie taśmy przenośnika

Alarm_AAA